ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Просвета

Војно средње образовање

Средње образовање у Србији Гимназије Средње стручне школе Уметничке школе Образовање одраслих Војно средње образовање Важна обавештења Средње војно образовање и васпитање остварује се кроз развијање мотивације за војни позив и школовање, првенствено ради стицања општег или средњег стручног образовања ради настављања школовања у војним високошколским установама или војно стручног оспособљавања ради пријема у професионалну […]

Сазнај више

Подршка ЕУ систему обазовања

Европска унија највећи је партнер Републике Србије у модернизацији система образовања. Од 2003. године, ЕУ је подржала реформу образовног сектора на свим нивоима са више од 100 милиона евра. Циљ подршке ЕУ у сектору образовања је да се подрже текуће реформе образовања у циљу побољшања квалитета образовања на свим нивоима и његове релевантности за тржиште […]

Сазнај више

Програм интернационалне матуре

Програм интернационалне матуре (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP) настао је 1968. године у Женеви са циљем да ученицима који планирају да упишу студије ван граница своје земље обезбеди међународно признату квалификацију за упис на факултет. Програм је намењен ученицима трећег и четвртог разреда гимназије и омогућава им да стекну међународно признату диплому која умногоме […]

Сазнај више

Материјали за реализацију часова Основи система одбране Републике Србије

У циљу стицањa практичних знања и вештина ученици завршних разреда средњих школа обучавају се кроз систем образовања и васпитања за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања, чиме стичу основна знања о одбрани земље, правима и обавезама у систему одбране, а пре свега развијању свест о потреби одбране земље и значају неговања патриотских […]

Сазнај више

Национални оквир квалификација

Избор квалификације који многи направе већ када уписују средњу школу је један од најважнијих животних избора. Већини грађана овај избор одређује каснији квалитет живота – посао којим ће се бавити, висину зараде, друштвени миље у коме ће се кретати. Како направити прави избор? Национални оквир квалификација Србије је систем за уређивање и класификацију квалификација. Његовим […]

Сазнај више

Јавно признати организатори образовања одраслих

Образовање одраслих Јавно признати организатори образовања одраслих Основно образовање одраслих Средње образовање одраслих Признавање претходног учења Више информација: Телефон: 011/363 1565  и 011/268 4735  Образовање одраслих реализују основне и средње школе, као и друге организације које у посебним поступцима добијају статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих (ЈПОА). Најважнији елементи одобравања статуса ЈПОА уређени су Законом о […]

Сазнај више

Неформално образовање одраслих

Образовање одраслих Основно образовање одраслих Средње образовање одраслих Неформално образовање одраслих Признавање претходног учења Важна обавештења Више информација: Телефон: 011/363-1565  и 011/268-4735 3  Email: odrasli@mpn.gov.rs Годишњи план образовања одраслих Утврђивање јавног интереса у области образовања одраслих и целоживотног учења утврђује се Годишњим планом образовања одраслих. ГПОО за 2021. ГПОО за 2021. годину ГПОО за 2020. […]

Сазнај више

Средње образовање одраслих

Образовање одраслих Јавно признати организатори образовања одраслих Основно образовање одраслих Средње образовање одраслих Признавање претходног учења Више информација: Телефон: 011/363-1565  и 011/268-4735 Средње образовање одраслих остварује се у складу са посебним програмима за образовање одраслих у двогодишњем и трогодишњем трајању, програмима стручног оспособљавања, специјалистичког, односно мајсторског образовања, програмима обуке и другим програмима за образовање одраслих […]

Сазнај више

Основно образовање одраслих

Образовање одраслих Јавно признати организатори образовања одраслих Основно образовање одраслих Средње образовање одраслих Признавање претходног учења Више информација: Телефон: 011/363-1565  и 011/268-4735  Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног […]

Сазнај више

Европске интеграције

Међународна просветна сарадња Међународна научна сарадња Европске интеграције Важна обавештења У процесу европских интеграција Министарство просвете, науке и технолошког развоја води Преговарачко поглавље 25 – Наука и истраживање и Преговарачко поглавље 26 – Образовање и култура. Правнe тековинe Европске уније (acquis) у оквиру Поглавља 25 у највећем делу се састојe од начела политике и инструмената […]

Сазнај више
Loading