ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Предшколско и основно

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Одлука о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2022. години

На основу Закона о државној управи, Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, као и Јавног позива за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интерса у 2022. години, министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Одлуку о […]

Сазнај више

Листа наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Листу наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. ПРЕУЗМИТЕ: Листа наставника верске наставе за школску […]

Сазнај више

Прелиминарна листа изабраних организатора, реализатора и програма стручног усавршавања  од јавног интереса у 2022. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама

На основу Јавног позива за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2022. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама, Комисија за преглед и вредновање пријава по Јавном позиву, утврдила је Прелиминарну листу изабраних организатора, реализатора и програма стручног усавршавања  од јавног интереса […]

Сазнај више

Јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања запослених у предшколским установама и основним школама у 2022. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања запослених у основним школама у 2022. години, а која реализују правна лица. Циљ јавног позива је избор организатора, реализатора и програма стручног усавршавања усмереног на развој и подизање компетенција запослених у основној школи. Развој и подизање компетенција запослених […]

Сазнај више

Одлука о допуни Oдлуке о утврђивању Листе наставника верске наставе за школску 2021/22. годину 

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Конкурс за ученике основних школа „Наш војник, наш херој“

Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у циљу промоције војног позива и приближавања традиционалних националних вредности ученицима основних школа у Републици Србији приређују наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“. Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до осмог разреда свих основних школа на територији Републике […]

Сазнај више

Јавним предшколским установама дистрибуиран Приручник за документовање

У оквиру системске подршке предшколским установама у Србији у процесу примене нове програмске концепције, као и прописаног начин вођења педагошке документације у складу са новим Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“, Министарства просвете, науке и технолошког развоја  уз подршку пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ припремило је Приручник за документовање. Приручник за документовање штампан је у тиражу […]

Сазнај више

Позив за основне и средње школе из целе земље – Игре као средство за учење – EдуГејминг

Позив, који претходи једанаестом Мају месецу математике, намењен је првенствено наставницима математике и информатике основних и средњих школа. Заједно са својим ученицима, али и у сарадњи са колегама које подучавају друге предмете, попут биологије, физике, географије, уметности и хуманистичких наука, а препознају елементе математике у својим часовима, потребно је да креирају едукативну игру за једну […]

Сазнај више
Loading