ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Просвета

Допунске школе у иностранству

Предшколско и основно образовање и васпитање Предшколско васпитање и образовање Основно образовање Допунске школе у иностранству Важна обавештења Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије организује образовно-васпитни рад на српском језику за ученике српског порекла у иностранству,  у циљу развијања свести о сопственом националном и културном идентитету учењем српског језика и упознавањем са највреднијим […]

Сазнај више

Основно образовање и васпитање

О предшколском и основном образовању Предшколско васпитање и образовање Основно образовање и васпитање Допунске школе у иностранству Важна обавештења Основно образовање и васпитање има функцију да обезбеди базично, односно основно квалитетно образовање за све, остваривањем општих принципа, циљева и исхода образовања и васпитања и да омогући развијање кључних компетенција за целоживотно учење – функционална знања […]

Сазнај више

Предшколско васпитање и образовање

О предшколском и основном образовању Предшколско васпитање и образовање Основно образовање и васпитање Допунске школе у иностранству Важна обавештења Подршка добробити детета је циљ предшколског васпитања и образовања. Као први ниво у систему образовања и васпитања, предшколско васпитање и образовање остварује основ развоја кључних образовних компетенција и тиме обезбеђује континуитет образовања и целоживотног учења. Основе […]

Сазнај више

Предшколско и основно образовање

O предшколском и основном образовање Предшколско васпитање и образовање Основно образовање и васпитање Допунске школе у иностранству Важна обавештења   Предшколско васпитање и образовање подразумева васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно узраста од шест месеци до поласка у основну школу. Оно се остварује у предшколским установама чији оснивач може бити држава, покрајина или локална […]

Сазнај више

НАУКА И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Гимназије Уметничке школе Средње стручне школе Образовање одраслих Важна обавештења Средње образовање и васпитање Носиоци средњег образовања и васпитања су средње школе. Средња школа остварује школски програм општег, стручног и уметничког образовања, а може да остварује и: индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне […]

Сазнај више

Дуално образовање

О дуалном образовању Дуално образовање у средњим школама Дуални модел студија Признавање претходног учења Важна обавештења Дуални систем образовања обезбеђује ефикаснији одговор система образовања на потребе привреде и тржишта рада, технолошке промене и потребе за новим компетенцијама – знањима, вештинама, способностима и ставовима. Овај модел реализације наставе подразумева директно укључивање послодаваца у организовање и спровођење […]

Сазнај више

Високо образовање

О високом образовању у Србији Врсте и обим студија Акредитација и дозвола за рад Важна обавештења Високо образовање је од посебног значаја за Републику Србију и део је европског образовног и научног простора. Мисија високог образовања јесте да кроз организоване студије и истраживања непрекидно обавља трансфер и креирање научних знања и стручних компетенција којима се […]

Сазнај више

Средње образовање

Средње образовање у Србији Гимназије Средње стручне школе Уметничке школе Образовање одраслих Војно средње образовање Упис у средње школе Важна обавештења Носиоци средњег образовања и васпитања су средње школе.  Средња школа остварује школски програм општег, стручног и уметничког образовања, а може да остварује и индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, […]

Сазнај више
Loading