ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Дуално образовање

Важна обавештења

Дуални систем образовања обезбеђује ефикаснији одговор система образовања на потребе привреде и тржишта рада, технолошке промене и потребе за новим компетенцијама – знањима, вештинама, способностима и ставовима. Овај модел реализације наставе подразумева директно укључивање послодаваца у организовање и спровођење учења кроз рад у реалном радном окружењу.

Систем дуалног образовања на нивоу средњег и високог образовања, које је регулисано Законом о дуалном  образовању и Законом о дуалном моделу студија у високом образовању, доприноси унапређивању људског капитала, што ће даље осигурати лакшу и бржу интеграцију средњошколаца и студената у свет рада.  Развој дуалног образовања уређен је и Мастер планом имплементације Закона о дуалном образовању

Овим видом образовања подиже се квалитет стеченог знања и вештина и ствара се систем где квалификација заиста представља израз стечених компетенција, што на крају доводи и до повећања запошљивости младих.  Самим тим и привреда, инвестирањем у образовање, улаже у своје будуће запослене и на дужи рок решава проблем у погледу кадрова.

Донаторску и партнерску подршку у успостављању и развоју Националног модела дуалног образовања у Србији пружила је Немачка развојна сарадња (GIZ) у оквиру пројеката „DECIDE“ и „Реформа средњег стручног образовања у Србији“, Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) у оквиру пројекта „Подршка у развоју и успостављању Националног модела дуалног образовања“ и Привредна комора Аустрије и Аустријска развојна агенција (ADA).

65

ДУАЛНА ОБРAЗОВНА ПРОФИЛА

10 500

УЧЕНИКА У ДУАЛНИМ ПРОГРАМИМА

150

ШКОЛА У СИСТЕМУ ДУАЛНОГ ОБРAЗОВАЊА

700

КОМПАНИЈА У СИСТЕМУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Loading