ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Школска година

Високо образовање

Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Контакт подаци (основни подаци):
Округ: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КРУШЕВАЦ
Општина: КРУШЕВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Улица: БАЛКАНСКА
Број: 18
Поштански број: 18220
Адреса електронске поште: skolazavaspitace@mts.rs
Контакт телефон: (018)800420
Веб адреса: https://www.avmss.edu.rs/
Матични број: 17922076
Пиб и датум почетка рада установе: 111540278, 4. 4. 2019.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Крушевац
Округ: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КРУШЕВАЦ
Општина: КРУШЕВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Врста установе назив локације: Академија васпитачко медицинских струковних студија
Седиште/радна јединица:
Адреса: БАЛКАНСКА, 18
Место: КРУШЕВАЦ
Општина: КРУШЕВАЦ
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Крушевац
Округ: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КРУШЕВАЦ
Општина: КРУШЕВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Врста установе: Висока струковна школа
Подаци о студијским програмима
Округ: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КРУШЕВАЦ
Општина: КРУШЕВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Врста установе Висока струковна школа
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 10С-ППП - Припремни предшколски програм
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 7.2 Специјалистичке академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене мастер академске студије)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ВДЈ - Васпитач деце јасленог узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ВПВО - Васпитач предшколског васпитања и образовања
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ДВ - Домски васпитач
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни медицински радиолог
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце јасленог узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Домски васпитач
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 17С-ОГ - Рад са децом из осетљивих група
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 7.2 Специјалистичке академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене мастер академске студије)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма 17СФ - Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Мастер струковне студије
Ниво НОКС-а 7.1 Мастер струковне студије обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 120
Назив програма Струковни мастер медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Мастер струковне студије
Ниво НОКС-а 7.1 Мастер струковне студије обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова)
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 120
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 10С-ППП - Припремни предшколски програм
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 7.2 Специјалистичке академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене мастер академске студије)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ВДЈ - Васпитач деце јасленог узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ВПВО - Васпитач предшколског васпитања и образовања
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ДВ - Домски васпитач
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни медицински радиолог
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце јасленог узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Домски васпитач
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 17С-ОГ - Рад са децом из осетљивих група
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 7.2 Специјалистичке академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене мастер академске студије)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма 17СФ - Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Мастер струковне студије
Ниво НОКС-а 7.1 Мастер струковне студије обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 120
Назив програма Струковни мастер медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Мастер струковне студије
Ниво НОКС-а 7.1 Мастер струковне студије обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова)
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 120
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 10С-ППП - Припремни предшколски програм
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 7.2 Специјалистичке академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене мастер академске студије)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ВДЈ - Васпитач деце јасленог узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ВПВО - Васпитач предшколског васпитања и образовања
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ДВ - Домски васпитач
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни медицински радиолог
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце јасленог узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Домски васпитач
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 17С-ОГ - Рад са децом из осетљивих група
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 7.2 Специјалистичке академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене мастер академске студије)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма 17СФ - Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Мастер струковне студије
Ниво НОКС-а 7.1 Мастер струковне студије обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 120
Назив програма Струковни мастер медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Мастер струковне студије
Ниво НОКС-а 7.1 Мастер струковне студије обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова)
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 120
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 10С-ППП - Припремни предшколски програм
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 7.2 Специјалистичке академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене мастер академске студије)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ВДЈ - Васпитач деце јасленог узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ВПВО - Васпитач предшколског васпитања и образовања
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 12ДВ - Домски васпитач
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни медицински радиолог
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 6.2 Специјалистичке струковне студије првог степена обима од најмање 60 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма Струковни фармацеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце јасленог узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Домски васпитач
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма 17С-ОГ - Рад са децом из осетљивих група
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Специјалистичке струковне студије
Ниво НОКС-а 7.2 Специјалистичке академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене мастер академске студије)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 60
Назив програма 17СФ - Струковни физиотерапеут
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Мастер струковне студије
Ниво НОКС-а 7.1 Мастер струковне студије обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова)
Образовно-уметничко научно поље Друштвено-хуманистичке науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 120
Назив програма Струковни мастер медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Мастер струковне студије
Ниво НОКС-а 7.1 Мастер струковне студије обима од најмање 120 ЕСПБ бодова (уз претходно остварене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова)
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 120
Назив програма Струковна медицинска сестра
Акредитација
Врста студија Струковне студије
Степен студија Основне струковне студије
Ниво НОКС-а 6.1 Основне струковне студије обима од 180 ЕСПБ бодова
Образовно-уметничко научно поље Медицинске науке
Језик на коме се изводи Српски језик
ЕСПБ бодови 180
Подаци о студентима - финансирање
Округ: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КРУШЕВАЦ
Општина: КРУШЕВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Врста установе Висока струковна школа
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма 17СФ - Струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма 12ВДЈ - Васпитач деце јасленог узраста
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма 17С-ОГ - Рад са децом из осетљивих група
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма 10С-ППП - Припремни предшколски програм
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Васпитач деце јасленог узраста
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни фармацеут
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Домски васпитач
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни медицински радиолог
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Специјалиста струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни мастер медицинска сестра
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма 12ДВ - Домски васпитач
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни фармацеут
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма 12ВПВО - Васпитач предшколског васпитања и образовања
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни фармацеут
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање) 5
Број студената (финансирање из буџета) 1
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање) 6
Број студената (финансирање из буџета) 1
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање) 0
Број студената (финансирање из буџета) 1
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање) 745
Број студената (финансирање из буџета) 374
Назив програма Струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање) 52
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање) 12
Број студената (финансирање из буџета) 2
Назив програма Струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање) 243
Број студената (финансирање из буџета) 88
Назив програма 17СФ - Струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање) 322
Број студената (финансирање из буџета) 126
Назив програма Струковни медицински радиолог
Број студената (самофинансирање) 490
Број студената (финансирање из буџета) 63
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Број студената (самофинансирање) 17
Број студената (финансирање из буџета) 6
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
Број студената (самофинансирање) 97
Број студената (финансирање из буџета) 75
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Број студената (самофинансирање) 46
Број студената (финансирање из буџета) 10
Назив програма Струковни козметичар естетичар
Број студената (самофинансирање) 10
Број студената (финансирање из буџета) 3
Назив програма Струковни фармацеут
Број студената (самофинансирање) 1
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Струковни фармацеут
Број студената (самофинансирање) 23
Број студената (финансирање из буџета) 4
Назив програма Струковни фармацеут
Број студената (самофинансирање) 170
Број студената (финансирање из буџета) 45
Назив програма Струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање) 7
Број студената (финансирање из буџета) 2
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање) 19
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Специјалиста струковни физиотерапеут
Број студената (самофинансирање) 25
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
Број студената (самофинансирање) 8
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Струковни мастер медицинска сестра
Број студената (самофинансирање) 50
Број студената (финансирање из буџета) 0
Подаци о школаринама
Округ: РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Место/Град: КРУШЕВАЦ
Општина: КРУШЕВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе Академија васпитачко-медицинских струковних студија
Врста установе Висока струковна школа
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма 17СФ - Струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни козметичар естетичар
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма 12ВДЈ - Васпитач деце јасленог узраста
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма 17С-ОГ - Рад са децом из осетљивих група
На буџету
На самофинансирању
Назив програма 10С-ППП - Припремни предшколски програм
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Васпитач деце јасленог узраста
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни фармацеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Домски васпитач
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни медицински радиолог
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Специјалиста струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни мастер медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма 12ДВ - Домски васпитач
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни фармацеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Васпитач деце предшколског узраста
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма 12ВПВО - Васпитач предшколског васпитања и образовања
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни фармацеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни козметичар естетичар
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма 17СФ - Струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни медицински радиолог
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковна медицинска сестра бабица
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни козметичар естетичар
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни козметичар естетичар
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни фармацеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни фармацеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни фармацеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Специјалиста струковни физиотерапеут
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Специјалиста струковна медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Струковни мастер медицинска сестра
На буџету
На самофинансирању
Универзитет "Сингидунум"
Контакт подаци (основни подаци):
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Улица: ДАНИЈЕЛОВА
Број: 31
Поштански број: 11010
Адреса електронске поште: mveinovic@singidunum.ac.rs
Контакт телефон: (011)3093220
Веб адреса: https://singidunum.ac.rs/
Матични број: 17597213
Пиб и датум почетка рада установе: 103737940, 8. 2. 2005.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Београд
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе: Универзитет "Сингидунум"
Врста установе назив локације:
Седиште/радна јединица:
Адреса: ДАНИЈЕЛОВА, 31
Место: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Београд
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе: Универзитет "Сингидунум"
Врста установе: Факултет
Подаци о студијским програмима
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Универзитет "Сингидунум"
Врста установе Факултет
Подаци о студентима - финансирање
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Универзитет "Сингидунум"
Врста установе Факултет
Назив програма Англистика
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Менаџмент у спорту
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Електротехника и рачунарство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Инжењерски менаџмент
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Рачунарске науке
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Интелигентне електроенергетске мреже
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Напредни системи заштите
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Менаџмент у туристичким агенцијама и организаторима путовања
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Маркетинг и трговина
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Туризам, хотелијерство и економија хране
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Електротехника и рачунарство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Финансије и банкарство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Софтверско и информационо инжењерство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Савремено пословно одлучивање
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Менаџмент у спорту
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Електротехника и рачунарство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Физичко васпитање и спорт
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Пословни системи у туризму и хотелијерству
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Интелигентно софтверско инжењерство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Животна средина и одрживи развој
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Информатика и рачунарство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Примењена англистика
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Маркетинг и трговина
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Интерна ревизија и форензика
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Менаџмент у туризму
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Туристички менаџмент
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Наука о подацима (Data Science)
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Физичко васпитање и спорт
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Животна средина и одрживи развој
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Финансије и банкарство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Животна средина и одрживи развој
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Рачунарска графика и дизајн
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Софтверско и информационо инжењерство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Информатика и менаџмент
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Пословна економија
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Инжењерски системи у менаџменту
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Инжењерски менаџмент
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Информационе технологије
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Туризам и хотелијерство
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Информатичке науке
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Савремене информационе технологије
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Менаџмент јавног сектора
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Дигитални системи емитовања и комуникације
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Пословна економија
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Хотелијерски менаџмент
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Електротехника и рачунарство
Број студената (самофинансирање) 37
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Животна средина и одрживи развој
Број студената (самофинансирање) 13
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Инжењерски системи у менаџменту
Број студената (самофинансирање) 24
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Интелигентно софтверско инжењерство
Број студената (самофинансирање) 7
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Менаџмент у туризму
Број студената (самофинансирање) 46
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Напредни системи заштите
Број студената (самофинансирање) 31
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Савремено пословно одлучивање
Број студената (самофинансирање) 35
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Финансије и банкарство
Број студената (самофинансирање) 10
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Дигитални системи емитовања и комуникације
Број студената (самофинансирање) 11
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Електротехника и рачунарство
Број студената (самофинансирање) 28
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Животна средина и одрживи развој
Број студената (самофинансирање) 39
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Инжењерски менаџмент
Број студената (самофинансирање) 45
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Интелигентне електроенергетске мреже
Број студената (самофинансирање) 8
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Интерна ревизија и форензика
Број студената (самофинансирање) 46
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Менаџмент јавног сектора
Број студената (самофинансирање) 4
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Менаџмент у спорту
Број студената (самофинансирање) 17
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Наука о подацима (Data Science)
Број студената (самофинансирање) 56
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Пословна економија
Број студената (самофинансирање) 410
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Пословни системи у туризму и хотелијерству
Број студената (самофинансирање) 174
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Примењена англистика
Број студената (самофинансирање) 39
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Савремене информационе технологије
Број студената (самофинансирање) 102
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Софтверско и информационо инжењерство
Број студената (самофинансирање) 44
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Физичко васпитање и спорт
Број студената (самофинансирање) 101
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Електротехника и рачунарство
Број студената (самофинансирање) 125
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Инжењерски менаџмент
Број студената (самофинансирање) 39
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Информатика и рачунарство
Број студената (самофинансирање) 587
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Менаџмент у спорту
Број студената (самофинансирање) 115
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Пословна економија
Број студената (самофинансирање) 2717
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Рачунарске науке
Број студената (самофинансирање) 78
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Туризам, хотелијерство и економија хране
Број студената (самофинансирање) 476
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Туристички менаџмент
Број студената (самофинансирање) 6
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Хотелијерски менаџмент
Број студената (самофинансирање) 4
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Физичко васпитање и спорт
Број студената (самофинансирање) 372
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Рачунарска графика и дизајн
Број студената (самофинансирање) 1
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Информатика и менаџмент
Број студената (самофинансирање) 2
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Маркетинг и трговина
Број студената (самофинансирање) 1
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Финансије и банкарство
Број студената (самофинансирање) 1
Број студената (финансирање из буџета) 0
Подаци о школаринама
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Универзитет "Сингидунум"
Врста установе Факултет
Назив програма Англистика
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент у спорту
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Електротехника и рачунарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Инжењерски менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Рачунарске науке
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Интелигентне електроенергетске мреже
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Напредни системи заштите
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент у туристичким агенцијама и организаторима путовања
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Маркетинг и трговина
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Туризам, хотелијерство и економија хране
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Електротехника и рачунарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Финансије и банкарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Софтверско и информационо инжењерство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Савремено пословно одлучивање
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент у спорту
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Електротехника и рачунарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Физичко васпитање и спорт
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Пословни системи у туризму и хотелијерству
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Интелигентно софтверско инжењерство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Животна средина и одрживи развој
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Информатика и рачунарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Примењена англистика
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Маркетинг и трговина
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Интерна ревизија и форензика
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент у туризму
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Туристички менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Наука о подацима (Data Science)
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Физичко васпитање и спорт
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Животна средина и одрживи развој
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Финансије и банкарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Животна средина и одрживи развој
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Рачунарска графика и дизајн
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Софтверско и информационо инжењерство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Информатика и менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Пословна економија
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Инжењерски системи у менаџменту
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Инжењерски менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Информационе технологије
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Туризам и хотелијерство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Информатичке науке
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Савремене информационе технологије
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент јавног сектора
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Дигитални системи емитовања и комуникације
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Пословна економија
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Хотелијерски менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Електротехника и рачунарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Животна средина и одрживи развој
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Инжењерски системи у менаџменту
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Интелигентно софтверско инжењерство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент у туризму
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Напредни системи заштите
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Савремено пословно одлучивање
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Финансије и банкарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Дигитални системи емитовања и комуникације
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Електротехника и рачунарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Животна средина и одрживи развој
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Инжењерски менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Интелигентне електроенергетске мреже
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Интерна ревизија и форензика
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент јавног сектора
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент у спорту
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Наука о подацима (Data Science)
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Пословна економија
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Пословни системи у туризму и хотелијерству
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Примењена англистика
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Савремене информационе технологије
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Софтверско и информационо инжењерство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Физичко васпитање и спорт
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Електротехника и рачунарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Инжењерски менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Информатика и рачунарство
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Менаџмент у спорту
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Пословна економија
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Рачунарске науке
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Туризам, хотелијерство и економија хране
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Туристички менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Хотелијерски менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Физичко васпитање и спорт
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Рачунарска графика и дизајн
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Информатика и менаџмент
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Маркетинг и трговина
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Финансије и банкарство
На буџету
На самофинансирању
Висока школа струковних студија за економију и управу
Контакт подаци (основни подаци):
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Улица: ИМОТСКА
Број: 1
Поштански број: 11040
Адреса електронске поште: office@rafin.edu.rs
Контакт телефон: (011)2462623
Веб адреса: www.rafin.edu.rs
Матични број: 17662597
Пиб и датум почетка рада установе: 104591736, 11. 9. 2006.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Београд
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе: Висока школа струковних студија за економију и управу
Врста установе назив локације:
Седиште/радна јединица:
Адреса: ИМОТСКА, 1
Место: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Београд
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе: Висока школа струковних студија за економију и управу
Врста установе: Висока струковна школа
Подаци о студијским програмима
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Висока школа струковних студија за економију и управу
Врста установе Висока струковна школа
Подаци о студентима - финансирање
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Висока школа струковних студија за економију и управу
Врста установе Висока струковна школа
Назив програма Porezi i carine
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма OSS Računovodstvo i revizija
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Bankarstvo, osiguranje i berze
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Подаци о школаринама
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Висока школа струковних студија за економију и управу
Врста установе Висока струковна школа
Назив програма Porezi i carine
На буџету
На самофинансирању
Назив програма OSS Računovodstvo i revizija
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Bankarstvo, osiguranje i berze
На буџету
На самофинансирању
Војна академија
Контакт подаци (основни подаци):
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Улица: Генерала Павла Јуришића Штурма
Број: 33
Поштански број: 11000
Адреса електронске поште: dekan@va.mod.gov.rs
Контакт телефон: (066)8700174
Веб адреса:
Матични број: 07093608
Пиб и датум почетка рада установе: 102116082,
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Београд
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Војна академија
Врста установе назив локације:
Седиште/радна јединица:
Адреса: Генерала Павла Јуришића Штурма, 33
Место: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Београд
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе: Војна академија
Врста установе: Факултет
Подаци о студијским програмима
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе Војна академија
Врста установе Факултет
Подаци о студентима - финансирање
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе Војна академија
Врста установе Факултет
Подаци о школаринама
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Општина: ВОЖДОВАЦ
Врста оснивача по установи: Јавна установа
Назив установе Војна академија
Врста установе Факултет
Факултет за примењену екологију "Футура"
Контакт подаци (основни подаци):
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
Општина: ЧУКАРИЦА
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Улица: ПОЖЕШКА
Број: 83a
Поштански број: 11000
Адреса електронске поште: jordan.aleksic@futura.edu.rs
Контакт телефон: (011)3541439
Веб адреса:
Матични број: 17642332
Пиб и датум почетка рада установе: 104273900, 28. 2. 2006.
Подаци о локацијама и објектима, просторијама:
Школска управа: Школска управа Београд
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
Општина: ЧУКАРИЦА
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе: Факултет за примењену екологију "Футура"
Врста установе назив локације:
Седиште/радна јединица:
Адреса: ПОЖЕШКА, 83a
Место: БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
Општина: ЧУКАРИЦА
Подаци о броју запослених:
Школска управа: Школска управа Београд
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
Општина: ЧУКАРИЦА
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе: Факултет за примењену екологију "Футура"
Врста установе: Факултет
Подаци о студијским програмима
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
Општина: ЧУКАРИЦА
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Факултет за примењену екологију "Футура"
Врста установе Факултет
Подаци о студентима - финансирање
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
Општина: ЧУКАРИЦА
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Факултет за примењену екологију "Футура"
Врста установе Факултет
Назив програма Одрживи развој и животна средина
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Заштита животне средине
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Економија животне средине и климатске промене
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Управљање ризицима у животној средини
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Економија животне средине
Број студената (самофинансирање)
Број студената (финансирање из буџета)
Назив програма Заштита животне средине
Број студената (самофинансирање) 116
Број студената (финансирање из буџета) 0
Назив програма Економија животне средине
Број студената (самофинансирање) 2
Број студената (финансирање из буџета) 0
Подаци о школаринама
Округ: ГРАД БЕОГРАД
Место/Град: БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
Општина: ЧУКАРИЦА
Врста оснивача по установи: Приватна установа
Назив установе Факултет за примењену екологију "Футура"
Врста установе Факултет
Назив програма Одрживи развој и животна средина
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Заштита животне средине
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Економија животне средине и климатске промене
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Управљање ризицима у животној средини
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Економија животне средине
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Заштита животне средине
На буџету
На самофинансирању
Назив програма Економија животне средине
На буџету
На самофинансирању

Преузмите податке

Сумирани подаци о броју студената и запослених

17061
Укупан број наставног особља у високом образовању
1056
Укупан број ненаставног особља у високом образовању
9061
Укупан број запослених у високом образовању на неодређено време​
3309
Укупан број запослених у високом образовању на одређено време

Сумирани подаци о броју студената за последње две школске године

Укупан број студената у високом образовању за последње две школске године
Loading