ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сектори

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитањe

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3622 317
osnovno@mpn.gov.rs

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 524
srednje@mpn.gov.rs

Сектор за високо образовање

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3615 037
visoko@mpn.gov.rs

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 591
medjunarodna.saradnja@mpn.gov.rs

Сектор за унапређивање људских и мањинских права у образовању

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3622-317
info@mpn.gov.rs

Сектор за дуално образовање и васпитање

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 289
dualno.obrazovanje@mpn.gov.rs

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/2403 320
sektor.digitalizacija@mpn.gov.rs

Сектор за инспекцијске послове

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/2404 296
prituzbe-prosvetnainspekcija@mpn.gov.rs

Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3640 230
nauka@mpn.gov.rs

Сектор за науку

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3640 230
nauka@mpn.gov.rs

Сектор за финансије

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 515
srdjan.brajovic@mpn.gov.rs

Сектор за ученички и студентски стандард и инвестиције

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3615 085
investicije@mpn.gov.rs

Секретаријат Министарства

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 600

Група за медије и комуникацију

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3616 357

Одељење за координацију рада школских управа

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3622 472

Група за интерну ревизију

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/2401 042

Одсек за правне послове

Немањина 22-26, 11 000 Београд
011/3610 351
odsekzapravneposlove@mpn.gov.rs
Loading