ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавне набавке

План јавних набавки за 2022. годину
План јавних набавки за 2021. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као наручилац у смислу Закона о јавним набавкама спроводи поступке јавних набавки у случајевима одређеним овим законом, ради закључења уговора о јавној набавци добара, услуга или радова.

Наручилац и привредни субјекти у поступку јавне набавке комуникацију врше путем Портала јавних набавки односно путем поште, курирске службе и електронским путем – слањем електронске поште, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и упутством за коришћење Портала јавних набавки.

План јавних набавки и све његове касније измене или допуне, Министарство објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од десет дана од дана доношења. 

Огласи о јавној набавци се објављују преко Портала јавних набавки на стандардним обрасцима чију садржину утврђује Канцеларија за јавне набавке. Ради веће транспарентности у наставку можете погледати актуелне огласе.

Јавне набавке у 2022. години
Јавне набавке у 2021. години
Loading