ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Министарство просвете, науке и технолошког развоја надлежно је за планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда. Министарство брине о образовању надарених ученика и студената, али и  о инклузивном образовању. Кроз мрежу допунских школа стара се о допунском образовању деце наших држављана у иностранству.

Такође, Министарство обавља стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду, врши организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети.

Министарство учествује у изградњи, опремању и одржавању предшколских уставнова, школа, ученичких и студентских домова и ствара услове за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља и послове који се односе на систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја. Предлаже и реализује  јавне политике научног и технолошког развоја, утврђује и реализује програме научних, технолошких и развојних истраживања и подстиче усавршавање кадрова за научноистраживачки рад.

Министарство предлаже и реализује иновациону политику, као и јавну политику и програме у области вештачке интелигенције.

Министарство ради на унапређивању и  на развоју иновационог система и научно-технолошке инфраструктуре у Републици Србији.

Адреса:
Немањина 22-26, 11000 Београд
ПИБ: 102199748
Матични број: 17329235
Радно време: понедељак – петак од 7:30 до 15:30
Контакт

Министар

Бранко Ружић

Министар просвете, науке и
технолошког развоја

Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, смер за међународне односе.

У више мандата био је народни посланик у Народној скупштини Републике Србије и Скупштини Државне заједнице Србија и Црна Гора. Био је и члан сталне делегације Народне скупштине Републике Србије у Парламентарној скупштини Савета Европе.

У Влади Србије, 2013. године обављао је функцију министра без портфеља задуженог за европске интеграције у периоду када је усвојен преговарачки оквир, и када су званично отворени преговори Републике Србије и Европске уније.

Обављао је и функцију министра државне управе и локалне самоуправе у Влади Републике Србије од 29. јуна 2017. године.

На функцију министра просвете, науке и технолошког развоја изабран је 28. октобра 2020. године.

Бранко Ружић је члан Социјалистичке партије Србије где је обављао функције председника омладине, потпредседника Главног одбора и председника Извршног одбора странке, као и портпарола. Данас је на функцији потпредседника Социјалистичке партије Србије.

Министар је пасионирани навијач Фудбалског клуба „Партизан“, где је од 2009-2014. године обављао функцију потпредседника клуба.

Државни секретари

Помоћници министра

Помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање

Помоћник министра за средње образовање и васпитање

Помоћница министра за дуално образовање и васпитање

др Елма Елфић

Помоћница министра за унапређивање људских и мањинских права у образовању

Помоћник министра за високо образовање

Помоћница министра за науку

Помоћник министра за технолошки развој

Помоћник министра за дигитализацију

Помоћник министра за инспекцијски надзор

Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције

Срђан Брајовић

Помоћник министра за финансије

Помоћник министра за инвестиције и ученички и студентски стандард

Секретар Министарства

Секретарка Министарства

Посебни саветници

Посебна саветница министра

Посебни саветник министра

Посебни саветник министра

Посебни саветник министра

Loading