ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Средње образовање

Објављени Стручно упутство и Календар такмичења и смотри основних и средњих школа за школску 2021/2022. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило је, на основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе, Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2021/2022. годину. Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа, која се односе на организацију такмичења и смотри, ускладе са наведеним упутством. […]

Сазнај више

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2021. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији

Министар просвете, науке и технолошког развоја упућује јавни позив свим заинтересованим образовно-васпитним установама, струковним удружењима, заједницама школа, универзитетима, научно-истраживачким установама, другим правним, као и физичким лицима да предложе кандидате за доделу Светосавске награде за 2021. годину. Светосавска награда је признање за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивању образовно-васпитне праксе и развоју научних […]

Сазнај више

Одлука о избору установа средњег образовања којима се додељују финансијска средства у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Одлуку о избору установа средњег образовања којима се додељују финансијска средства у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Одлука је донета на основу Листе вредновања и рангирања пријављених предлога пројеката установа коју је утврдила Комисија, чије чланове именује министар просвете, науке и технолошког развоја. ПРЕУЗМИТЕ: Одлука […]

Сазнај више

Јавни позив за поршку раду ученичких задруга у средњим школама

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава установама које врше делатност средњег образовања и васпитања у Републици Србији у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Средства су намењена за реализацију предложеног програма  ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за […]

Сазнај више

Одлука о избору гимназија и средњих школа са гимназијским одељењима за доделу средстава за унапређивање наставе и учења

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Одлуку о избору гимназија и средњих школа са гимназијским одељењима за доделу средстава за унапређивање наставе и учења које ће у бити подржане у 2021. години. Комисија за избор гимназија је размотрила пријаве које су стигле након расписаног Јавног позива и сачинила предлог листе гиманзија. Преузмите: Одлука […]

Сазнај више

Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја доенлао је Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину. Обвим упутством ближе се уређује начин формирања одељења и начин на који се утврђује цена услуга, односно одређује висина средстава потребних за остваривање шкослког програма на основу наставног плана и програма, […]

Сазнај више

Јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за подношење пријава гимназија за доделу финансијских средстава  у циљу унапређивања услова за остваривање наставе и учења. Средства су намењена за опремање гимназија за реализацију програма наставе и учења у првом разреду општег средњег образовања. Циљ јавног позива је унапређивање услова у којима се остварује настава […]

Сазнај више

Материјали за реализацију часова основа система одбране Републике Србије

Ученици завршних разреда средње школе од школске 2018/2019. године имају могућност да се о улози и задацима Војске Србије и сродним темама упознају кроз укупно четири часа одељенског старешине током школске године. Циљ је да ученици стекну основна практичнa знања и вештине о одбрани земље у условима ванредног и ратног стања, правима и обавезама у систему одбране […]

Сазнај више

Календар и Стручно упутство за организовање такмичења и смотри ученика основне и средње школе

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе , Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2020/2021. годину. Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа, која се односе на организацију такмичења и смотри, ускладе са наведеним упутством. […]

Сазнај више
Loading