ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Средње образовање

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, […]

Сазнај више

Допуна Листе наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Листа наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси Листу наставника верске наставе за школску 2022/2023. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. ПРЕУЗМИТЕ: Листа наставника верске наставе за школску […]

Сазнај више

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга у школској 2022/23. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга у школској 2022/23. години. На јавни позив се могу јавити установе које врше делатност средњег образовања и васпитања у Републици Србији, а које […]

Сазнај више

Расписани конкурси за ученичке и студентске стипендије и кредите

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у циљу подстицања најбољих ученика и студената да наставе школовање са високом постигнућима расписало конкурсе за стипендирање и кредитирање ученика средњих школа и студената високолских установа у наредној школској/академској години. Конкурси су расписани за: Ученичке кредите Ученичке стипендије Студентске кредите Студентске стипендије Стипендије изузетно надареним ученицима и студентима […]

Сазнај више

Сутра исплата стипендија за изузетно надарене ученике и студенте и студентима који се образују за обављање недостајућих занимања

Исплата једанаесте и дванаесте месечне рате стипендија за изузетно надарене ученике, за школску 2021/2022. годину,  почиње у четвртак, 23. јуна 2022. године. Износ месечне рате за надарене ученике је 15.000 динара. Додељено је 293 стипендије изузетно надареним ученицима. Исплата једанаесте и дванаесте месечне рате стипендија за изузетно надарене студенте, за школску 2021/2022. годину, почиње у четвртак, […]

Сазнај више

Данас исплата 10. рате стипендија и кредита за ученике средњих школа

Исплата десете месечне рате стипендија и кредита за ученике средњих школа у Републици Србији, за школску 2021/2022. годину,  почиње у уторак, 21. јуна 2022. године. Износ месечне рате за ученичке стипендије и кредите је 5.400 динара. У школској 2021/22. години, додељено је нових 12600 ученичких стипендија и 521 ученички кредит.

Сазнај више

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2022/2023. годину

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18- др. закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број 36/19) и Решења број: 451-02-1336/2022-05, од 17.05.2022. године, Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује Конкурс […]

Сазнај више

Одлука о допуни Oдлуке о утврђивању Листе наставника верске наставе за школску 2021/22. годину 

На основу члана 155. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. Закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. члана 24. став 2. Закона о Влади ( „Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 […]

Сазнај више

Сутра исплата стипендија за изузетно надарене ученике и студенте и стипендијa студентима који се образују за недостајућa занимања

Исплата девете и десете месечне рате стипендија за изузетно надарене ученике, за школску 2021/2022. годину,  почиње у четвртак, 26. маја 2022. године. Износ месечне рате за надарене ученике је 15.000 динара. Додељено је 293 стипендије изузетно надареним ученицима. Исплата девете и десете месечне рате стипендија за изузетно надарене студенте, за школску 2021/2022. годину, почиње у четвртак, […]

Сазнај више
Loading