ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Предшколско и основно

Објављени Стручно упутство и Календар такмичења и смотри основних и средњих школа за школску 2021/2022. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврдило је, на основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе, Календар такмичења и смотри основних школа за школску 2021/2022. годину. Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа, која се односе на организацију такмичења и смотри, ускладе са наведеним упутством. […]

Сазнај више

Одлука о додели финансијских средстава  ради унапређења услова рада ученичких задруга у основним школама

Министар просвете, науке и технолошког развоја донело је Одлуку о додели финансијских средстава установама које врше делатност основног образовања и васпитања у Републици Србији у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Средства су намењена за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга. […]

Сазнај више

Јавни позив за доделу Светосавске награде за 2021. годину за изузетне резултате у области образовања и васпитања у Републици Србији

Министар просвете, науке и технолошког развоја упућује јавни позив свим заинтересованим образовно-васпитним установама, струковним удружењима, заједницама школа, универзитетима, научно-истраживачким установама, другим правним, као и физичким лицима да предложе кандидате за доделу Светосавске награде за 2021. годину. Светосавска награда је признање за постигнуте изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређивању образовно-васпитне праксе и развоју научних […]

Сазнај више

Листа публикација за богаћење фонда библиотека основних школа и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршило је избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2020. и 2021. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од […]

Сазнај више

Јавни позив за подршку ученичким задругама у основним школама

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава основним школама у циљу опремања ученичких задруга ради унапређења услова рада. Циљ Програма Министарства „Подршка раду ученичких задруга у основном образовању“, за који је расписан овај јавни позив,  је унапређивање рада ученичких задруга које су важан део образовно-васпитног рада […]

Сазнај више

Јавни позив за подношење пријава за избор публикација за ученике основношколског узраста и додатних наставних средстава за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом основношколског узраста

Министарство просвете, науке и технолошког развоја извршиће избор публикација за ученике основношколског узраста, на српском језику и на језику националних мањина у Републици Србији, објављених у 2020. и 2021. години, које доприносе унапређивању образовања и васпитања, као и додатних наставних средстава за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом основношколског узраста, објављених почев од 2018. […]

Сазнај више

Конкурс за ученике основних школа „Наш војник, наш херој“

 Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у циљу промоције војног позива и приближавања традиционалних националних вредности ученицима основних школа у Републици Србији приређују наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“. Право учешћа на Конкурсу имају ученици од првог до осмог разреда свих основних школа на територији Републике […]

Сазнај више

Листа наставника верске наставе за школску 2021/22. годину

На основу члана 155. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20), министар просвете, науке и технолошког развоја, доноси одлукуо утврђивању Листе наставника верске наставе за школску 2021/22. годину на предлог традиционалних цркава и верских заједница. ПРЕУЗМИТЕ: Листа наставника верске наставе за школску 2021/22. годину […]

Сазнај више

Одлукa о избору организатора реализатора стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години у предшколским установама и основним школама

Министар просвете, науке и технолошког развоја донео је Одлуку о избору организатора, реализатора и програма стручног усавршавања од јавног интереса у 2021. години, а који су значајни за развој компетенција запослених у предшколским установама и основним школама. Одлука је донета на основу Листе вредновања и рангирања пријављених предлога пројеката установа коју је утврдила Комисија, чије чланове […]

Сазнај више

Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја доенлао је Стручно упутство о формирању одељења и група у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину. Обвим упутством ближе се уређује начин формирања одељења и начин на који се утврђује цена услуга, односно одређује висина средстава потребних за остваривање шкослког програма на основу наставног плана и програма, […]

Сазнај више
Loading