ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Подучавање компетенција за демократску културу кроз онлине наставу

Публикација је израђена у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ који се спроводи у Босни и Херцеговини у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, а прилагођена је на српски језик у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ који се спроводи у Србији у оквиру истог програма.

Компетенције за демократску културу – Живети заједно као једнаки у културно разноликим демократским друштвима

У овом документу описује се концептуални модел компетенција које ученици треба да стекну да би ефикасно учествовали у култури демократије и мирно живели заједно са другима у културно разноликим демократским друштвима. Модел је намењен за коришћење у сврху информисања, доношења одлука и планирања у образовању, при чему ће помоћи да образовни системи буду у функцији припреме ученика за живот као компетентних демократских грађана.

Развијање компетенција за демократску културу у дигиталном добу

Публикација је развијена уз учешће Јерменије, Белорусије, Бугарске, Хрватске, Чешке, Румуније и Србије у оквиру пројекта “Демократска култура у акцији – Демократске компетенције у дигиталном добу”, који су подржали ЕУ/Заједнички програм Савета Европе “Људска права и демократија у акцији”

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима је настао у оквиру Заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“, фаза 2 „Превенција и борба против трговине људима у Србији“. На основу анализе постојећих потреба у оквиру поменутог програма урађена је ревизија постојећих индикатора за систем образовања, а водич који је пред вама дозвољава да се запосленима у установама образовања и васпитања обезбеди додатна подршка у примени листе ревидираних индикатора.

Приручник за документовање

Приручник је део системске подршке предшколским установама у Србији у процесу примене нове програмске концепције, као и прописаног начин вођења педагошке документације у складу са новим Основама програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“. Приручник је припремљен уз подршку Пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“.

National model of dual education: The road to the future of Serbia

This publication is a form of support for promotion and improving the National Model of Dual and Entrepreneurial Education which was created through the funds of the Ministry of Education, Science and Technological Development and funds of the Swiss Government within the project “ Support in the Development and Establishment of the National Model of Dual Education”.

Компетенције за демократксу кулутуру – Живети заједно као једнаки у културно разноликим демократским друштвима

Овај документ је настао у оквиру пројекта "Демократске компетенције у дигиталном добу", који је кофинансиран од стране Савета Европе и Европске комисије. Документ има за циљ усмеравање заговарачких активности и активности невладиних организација (НВО) које раде у области образовања, али је такође релевантан за све заинтересоване стране укључене у формално и неформално образовање, укључујући политичаре, руководиоце, наставнике, стручњаке за образовање наставника и стручњаке за развој курикулума.
Loading