ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Публикације

Живот у демократској породици

Публикација је намењена родитељима који теже да своју децу одгајају тако да постану активни грађани и грађанке. Она је усмерена на на адолесценте, од 15 до 19 година. Иако су првенствено намењене родитељима, публикације се могу користити у школама и од стране образовних стручњака. Развијена је у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Квалитетно образовање за све”

Одрастање у демократској породици

Публикација је намењена родитељима који теже да своју децу одгајају тако да постану активни грађани и грађанке. Она води читаоце кроз стилове родитељства и ситуације из свакодневног живота породице где је могуће користити демократију како би се помогло деци да превазиђу проблеме. Публикација је намењенена родитељима деце од 6 до 10 година и од 11 до 14 година. Иако је првенствено намењена родитељима, публикација се може користити у школама и од стране образовних стручњака. Развијена је у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Квалитетно образовање за све”

Препоруке за подучавање и учење о Холокаусту

Приручник садржи смернице за едукаторе и креаторе образовних политика које су сачинили стручњаци Међународне алијансе за сећање на Холокауст. Ослањајући се на стручност делегата из преко 40 држава чланица алијансе, Препоруке за подучавање и учење о Холокаусту су намењене креаторима образовних политика, стручњацима, људима из праксе и едукаторима као допринос.

Приручник медијске и информационе писмености за родитеље

Приручник медијске писмености за родитеље је настао у оквиру програма Нова писменост, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Приручник је креиран и објављен у сарадњи са Министарством културе и информисања Владе Републике Србије.

Препоруке креаторима образовних политика

Извештај о Подстицању демократске културе у школама у Србији садржи увид у образовни правни оквир чији закони и подзаконска акта омогућавају развијање демократске културе кроз образовни систем и детаљан приказ активности на имплементацији пројекта „Подстицање демократске културе у школама у Србији” покренутог кроз Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility“ за Западни Балкан и Турску.

Recommendations to education policy makers

The Report on Fostering a Democratic School Culture in Serbia includes an introduction to the legal framework for education with laws and bylaws providing for the development of democratic culture through the education system and a detailed presentation of activities implementing the Project “Fostering a Democratic School Culture in Serbia” initiated through the Joint Programme of the European Union and the Council of Europe “Horizontal Facility” for the Western Balkans and Turkey.

Подучавање компетенција за демократску културу кроз онлине наставу

Публикација је израђена у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ који се спроводи у Босни и Херцеговини у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“, а прилагођена је на српски језик у оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ који се спроводи у Србији у оквиру истог програма.
Loading